Články

Nový přístup k rozvoji lidí - to je OR4G

více

Osobnostní rozvoj 4. generace je moderní, inovativní přístup, který intenzivní prací s jednotlivci a skupinami rozvíjí kritické myšlení, pomáhá zabránit stavům "Fixed mind". OR4G™ je metoda, jak přejít od uzavřeného myšlení k myšlení otevřenému, od klišé a frází k vlastnímu názoru, od stereotypů a předsudků k vlastnímu úsudku.

SP1944516.jpg

Lidé budou práci u vás milovat!

více

Je to určitě tvrdá práce vytvořit ve vašem podniku takové pracovní podmínky a prostředí, že lidé budou milovat u vás pracovat a budou o vás po přátelích a známých rozhlašovat, že není lepšího zaměstnavatele. Jak toho ale docílit? Není to jednoduché, to si přiznejme hned pro začátek! Platí zde věta, že to zní jednodušeji, než se to realizuje.

Důvody, proč nejsou vaši zaměstnanci stoprocentní

více

Ředitelé a manažeři vždycky chtějí, aby jejich zaměstnanci byli velmi produktivní a angažovaní a často jsou překvapeni, že tomu tak úplně není. Proč je to tak těžké? Proč podřízení nejsou často tak motivováni jako jejich nadřízení?