Články

Nový přístup k rozvoji lidí - to je OR4G

více

Osobnostní rozvoj 4. generace je moderní, inovativní přístup, který intenzivní prací s jednotlivci a skupinami rozvíjí kritické myšlení, pomáhá zabránit stavům "Fixed mind". OR4G™ je metoda, jak přejít od uzavřeného myšlení k myšlení otevřenému, od klišé a frází k vlastnímu názoru, od stereotypů a předsudků k vlastnímu úsudku.