Jak mohou firmy vzdělávat zaměstnance a co mohou nabídnout školy

Společnost Everesta, s.r.o. se zapojila do projektu KaPoDaV, jehož myšlenka je velmi zajímavá. Školy přece nemusí učit pouze děti a mladistvé, ale mohou se podílet na vzdělávání dospělých. Jako vzdělávací společnost poskytující školení z různých odvětví jsme se již propojili s několika školami, které s námi rádi spojí své síly tak, aby vzdělávání zaměstnanců našich klientů bylo kvalitní a měli jsme např. dostatečné technické zázemí. Neváhejte a přečtěte si něco
o zmiňovaném projektu.

Ukázková spolupráce jihomoravských firem se školami

Projekt KaPoDaV, který je přibližně v polovině, řeší spolupráci dvanácti středních škol v Jihomoravském kraji, napříč obory. Na projektu spolupracuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu prostřednictvím Centra vzdělávání všem. Realizaci aktivit podpořily i další subjekty, například Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s hospodářskými komorami z Jihomoravského kraje.

„Existují firmy, kterým na vzdělávání svých pracovníků záleží. Podařilo se nám propojit nejednu firmu s konkrétní školou, a to je důkazem, že vzdělávání dospělých tímto způsobem není nereálná představa,“ říká Ilona Staňková, specialista projektu dalšího vzdělávání v Centru vzdělávání všem.

„Snažíme se využívat možnosti proškolení stávajících zaměstnanců v oborech Technik zařízení budov a Elektromechanik pro chladírenskou techniku. V této chvíli přímo náš zaměstnanec absolvuje dvouletý obor,“ potvrzuje zájem o tuto formu vzdělávání manažerka lidských zdrojů jihomoravské firmy zabývající se komplexním řešením v oblasti vzduchotechniky. Jejich firma spolupracuje se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová, příspěvková organizace. Podobné zkušenosti má i výrobní ředitel společnosti vyrábějící rozvaděče. Tady se zase pustili do spolupráce se Střední školou elektrotechnickou a energetickou Sokolnice, příspěvková organizace. „Jsou naším dlouhodobým partnerem v oblasti rekvalifikací, díky nim získává naše firma zaměstnance s potřebnou kvalifikací. V případě zájmu také nabízíme studentům možnost absolvovat u nás praxi v oboru elektro,“ chválí si propojení firma/škola ředitel.

 Další vzdělávání – cesta pro školy, firmy i jednotlivce

Další vzdělávání zaměstnanců je stále více v oblibě i z toho důvodu, že firmy mají zájem i o zaměstnance, kteří často přichází z jiného oboru a stojí o proškolení. To je okamžik, kdy firma volí možnost dalšího vzdělávání u jiného subjektu, například střední školy z okolí.  

„Naše partnerství se Střední školou Brno, Charbulova, příspěvková organizace probíhá v oblasti profesního vzdělávání dospělých, kdy mají pracovníci možnost absolvovat na škole kurzy profesních kvalifikací, aby následně získali výuční list. Kvalitní spolupráce se školou se také orientuje na absolventy oboru Řezník – uzenář, kteří ve firmě našli uplatnění,“ uvádí další příklad ředitel firmy na zpracování masa, která si pro spolupráci vybrala Střední školu Brno, Charbulova, příspěvková organizace.

 Centrum vzdělávání všem – pomoc odborníků na další vzdělávání

To je příklad firem, kde spolupráci se středními školami již nějakým způsobem realizují. Co ale firmy, které s tímto typem vzdělávání zkušenosti nemají? Fakt, že mnohdy netuší, kam se obracet v případě proškolení svých pracovníků a že nemusí vzdělávání probíhat mimo region, potvrzuje i Martin Majcík, metodik dalšího vzdělávání Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, které prostřednictvím Centra vzdělávání všem realizuje část projektu KaPoDaV.

„Potvrzuje to i průzkum, který jsme realizovali před samotným zahájením projektu. Ukázal, že skoro polovina z dotázaných nemá povědomí o nabídce dalšího vzdělávání středních škol, částečné povědomí má 40 procent,“ nastínil výsledky Martin Majcík s tím, že velmi malé procento zasvěcených firem se dalo očekávat.

 Co znamená podpora dalšího vzdělávání

 • Poskytování důležitých informací pracovníkům škol.
 • Propagace vzdělávací nabídky přes databázi dalšího vzdělávání.
 • Informace zaměstnavatelům o nabídce dalšího vzdělávání středních škol.

 S čím CVV pomáhá školám

 • Dlouhodobá podpora realizace dalšího profesního vzdělávání dospělých.
 • Možnost zaregistrovat kurzy dalšího vzdělávání.
 • Informace o možnostech vzdělávací nabídky.
 • Návody k propagaci kurzů a školení.

 Co školy mohou nabízet – proč to využívat

 • Možnost vzdělávat vaše zaměstnance v široké škále oborů.
 • Umí vypracovat individuální nabídku.
 • Pracují s motivovaným uchazečem, který však není úplně odborníkem ve vašem oboru.
 • Vaše zaměstnance školí, zatímco váš provoz běží naplno.
 • Nabídka školení nutných ze zákona.
 • Možnost pronájmu prostor školy vhodných ke školení pracovníků mimo areál firmy.
 • Kurzy na míru přesně vašim potřebám.
 • Dospělé mohou vzdělávat formou rekvalifikace, kurzu, zkoušky profesní kvalifikace.

 A Vy?

 • Můžete se obracet na nejbližší střední školu a ptát se, jaké možnosti poskytuje.
 • Můžete se obracet na specialistu dalšího vzdělávání Centra vzdělávání všem.

Komplexnější informace o KaPoDaVu naleznete na stránkách vzdelavanivsem.cz nebo se můžete obrátit na Ilonu Staňkovou, specialistku dalšího vzdělávání, KaPoDaV. Vedle dalšího vzdělávání, o kterém hovoří předchozí text, se zaměřuje také na oblast zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství na základních a středních školách. Součástí realizace této části projektu jsou modelové programy, konference, setkávání pedagogů v rámci skupinové a individuální podpory včetně tvorby materiálů a příruček realizují pracovníci Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o.

V případě Vašeho zájmu o nějaké školení, které bychom mohli realizovat ve školském zařízení v blízkosti Vaší firmy, se mi ozvěte na email: kristyna.rochova@everesta.cz.
 

Kristýna Rochová, projektová manažerka, Everesta