Networking s Reginou Bednaříkovou

Networking s paní Bednaříkovou začal neobvyklou technikou. Lektorka dala všem účastníkům na začátek prostor ptát se na to, co potřebují vědět, ale v časovém limitu. Vždy počítala do deseti, pokud by se objevila otázka. Poté co ji zodpověděla, opět počítala do deseti, jestli se neobjeví další dotaz. Zní to možná zvláštně, ale bylo to nové a efektivní. Takto neobvyklou formou jsme rychle dozvěděli o lektorce to zásadní. Co umí, čemu se věnuje, jaký je přesah její práce do dalších oblastí.

Paní Bednaříková působí jako lektor na volné noze, učí ve firmách práci s teamem, oslovovat a navázat rychle vztah s někým, s kým jste ještě nemluvili. Mimo jiné se věnuje kontaktu po telefonu a to konkrétně, jak si domluvit schůzku.

Tématem tohoto HR klubu nebyl jen networking, ale i jednotlivé techniky, které při navazování kontaktu můžeme využít. Na začátku jsme probrali naše očekávání a lehce jsme se dotkli i role sociálních sítí. Je to skvělý nástroj na navazování kontaktů, ale musíme umět toto médium správně využít, tudíž kontakty uskutečňovat i reálně.

Networking s Reginou BednaříkovouNetworking není jen seznamování na akcích, jak by se mohlo zdát, ale obsahuje mnohé dovednosti:

  1. Umění zaujmout
  2. Péče o stávající vztahy
  3. Small talk neboli nezávazné povídání
  4. Obnovování vztahů
  5. Schopnost říct si o doporučení
  6. Neustálá práce s vlastní sítí kontaktů

Jednou z technik prezentace, kterou můžeme využít při seznamování se je tzv. elevator speech/pitch. Známá technika velmi stručné a rychlé prezentace či nabídky. V krátkém čase, který byste měli, kdybyste se chtěli někomu představit ve výtahu. Rychlé a efektivní představení může totiž i po několika málo sekundách skončit výměnou vizitek či pokračovat konverzací i mimo výtah. Lektorka nás poučila o tom, že  elevator speech vznikl v dobách krachu na burze, kdy obchodníci měli jedinou možnost prezentovat právě ve výtahu.

Účastnice si na vlastní kůži vyzkoušeli prezentovat sebe sama a svou pozici ve firmě do 3 minut. Tato aktivita probíhala ve dvojicích a navzájem si účastnice daly zpětnou vazbu. Co bylo srozumitelné, co by potřebovaly více vysvětlit, co by se dalo udělat jinak. Tento proces prezentování na jedné straně a aktivní naslouchání na straně druhé se opakoval tak dlouho, dokud každý nemluvil s každým. Výsledkem byla nejen širší paleta reakcí a názorů, ale také vzájemné poznání a sblížení účastnic.

Celkově paní Regina Bednaříková působila jako sympatická lektorka se spoustou zkušeností. Sama na sobě ukazovala, jak použít různé komunikační dovednosti. Dokázala navodit velmi příjemnou a uvolněnou atmosféru. Účastnice si velmi chválily její iniciativu a podporu ve sdílení zkušeností, a to i těch méně příjemných. Tří hodinový workshop uběhl velmi rychle a stále usměvavá lektorka nám všem předala kromě zkušeností a znalostí i velmi dobrou náladu.