Nový přístup k rozvoji lidí - to je OR4G

Osobnostní rozvoj 4. generace - OR4G™

 

moderní přístup k rozvoji manažerů a lidí na klíčových pozicích


Doba ekonomické konjunktury má svá úskalí v nedostatku lidí a sil firem zvládnout ten nápor. Je v ní však již také ukryt proces hospodářského propadu, s kterým dobří hospodáři již dnes počítají. Nežijeme přece ze dne na den.

Navíc přicházejí témata, která, jsou-li prosazována dostatečně rasantně a s podporou veřejných institucí, se tváří jako dogma, jako jediné řešení pro budoucnost. Takovým se zdá být i Průmysl 4.0. obsahuje jistě mnoho zajímavých tezí, ale nějak se z něj vytratil člověk.

My se nedomníváme, že vše zastane robot. Naopak, jsme přesvědčeni, že právě s nástupem robotů, což je trend, který nepopiratelně nastane, je potřeba věnovat stále větší pozornost lidem. Klíčovým lidem. Podporovat jejich motivaci, rozvíjet kritické myšlení a zabránit tomu, aby upadali do myšlenkových i procesních stereotypů. Zabránit tomu, aby se z člověka stal robot.

Osobnostní rozvoj 4. generace je moderní, inovativní přístup, který intenzivní prací s jednotlivci a skupinami rozvíjí  kritické myšlení, pomáhá zabránit stavům "Fixed mind".

OR4G™ je metoda, jak přejít od uzavřeného myšlení k myšlení otevřenému, od klišé a frází k vlastnímu názoru, od stereotypů a předsudků k vlastnímu úsudku.

Víme, že tato metoda není pro každého - je určená manažerům, lidem na klíčových pozicích a lidem s určitým sociálním statutem, kteří již dosáhli určitého stupně zralosti.

Práce s lidmi metodou Osobnostního rozvoje 4. generace pomůže ve firmách otevřít myšlení, naučí lidi diskutovat o problému, prezentovat vlastní názor, být konstruktivní a kritičtí.

 

Chcete se o této metodě dovědět více,  sjednejte si prostřednictvím Lucie Lencové (lucie.lencova@everesta.cz) osobní setkání s autorem tohoto přístupu - konzultantem a koučem Radomilem Bábkem

další články na téma: osobnostní rozvoj, fixed mind, inovativní, talentmanagement, moderní přístup, rozvoj managementu, management, Radomil Bábek