Tajemství komunikace beze slov s Laurou Janáčkovou

 

Jistě i Vy si přejete poznat, co lidé cítí, co si myslí, co by si přáli, dříve než jsou slova vyřčena.  Člověk též přirozeně touží rozpoznat, jak sám osobně působí na lidi. Chce vědět, jak účinně komunikovat, manipulovat, identifikovat lži a získat to, co si přeje - přátele, partnery, milence, milenky i hmotné zisky.

Obsah kurzu:

  • Jak působíme na lidi a co mimoslovně sdělujeme
  • Atraktivita a erotika v neverbální komunikaci
  • Účinné komunikační strategie
  • Základy  ženské/mužské manipulace
  • Základy obrany pro muže/ženy
  • Řešení individuality

Místo konání:

Praha - 13. 11. 2018
Brno - 6. 12. 2018

Čas konání:

10:00 - 14:00

Místo konání:

Konkrétní místo konání bude upřesněno dle počtu účastníků.

Cenové podmínky:

K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.

Lektorka:

Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. (www.laurajanackova.cz) je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN v Praze. V Praze založila Institut partnerských vztahů a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky, kde se dlouhodobě věnuje onkologickým pacientům. Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychoonkologií, psychosomatikou, problematikou bolesti, lidských vztahu a sexuálního chování. Publikovala desítky odborných i populárních článku, je samostatnou autorkou několika knih.

Přihlašte se na kurz zde.