Best of 2014

Vybíráme pro Vás reportáže z nejúspěšnějších setkání HR klubu v roce 2014

 

Slovní sebeobrana v práci personalisty

Petr BohuslavSebeobrana je důležitá, ale nejen fyzická, ale i slovní. Stalo se Vám, že  jste se dostali do situace, že už nevěli, co říct? A samozřejmě Vás to napadlo pět minut poté? Takovéto situace jsou nepříjemné, ale přirozené. Šok či překvapení nás úplně zmrazí a nás mozek se vzpamatuje až za nějakou chvilku.

Nicméně my nezoufáme, jako všechno i toto je o tréninku a nácviku reakcí. Náš lektor Petr Bohuslav ví, jak na to. Ze svých pestrých zkušeností ať už z oblasti pedagogiky, koučování, managementu, reklamy či moderování v rádiu Country Radio nám předal to zásadní pro zvládnutí těchto obtížných situací.

Zaměřili jsme se na klasické situace ať už na pracovišti či jinde:

1. Trapné chvilky – kde, kdy a jak nastávají, a co s tím?

2. Dotěrné dotazy, jízlivé poznámky, provokace, kritika

3. Nedorozumění

4. Nenávistný či agresivní útok proti nám

5. Rozzuřený šéf

 

Marketing v HR - dovedete prodat svoji práci vlastní firmě?

Jan NovákBýt součástí nebo vést personální oddělení je nelehký úkol. Často se totiž dostáváme mezi mlýnské kameny. Zaměstnanci z nás mohou mít strach, manažeři zase mohou podceňovat. Jak vybalancovat takhle obtížnou pozici? Jak z toho naopak něco vytěžit?

Na to jsme se podívali s naším lektorem Janem Novákem. Jan Novák má bohaté zkušenosti v oblasti komunikace, reklamy, budování značek a průzkumy trhu. Mimo jiné působil jako ředitel marketingu pro rádia Evropa 2 a Frekvence 1. Pan Novák jako člověk co se pohybuje v oblasti PR a marketingu, ví, že vše je o tom, jakou si vybudujeme image. Na tomto workshopu, jsme se podívali na individuální vnímání HR ve firmě každého z účastníků. Vnímání HR v těch nejextrémnějších podobách je bohužel zúženo jen na jakousi rozšířenou mzdovou účtárnu. Máme ale způsoby, jak tento přístup změnit.

Postupně jsme probrali tato témata:

1. HR jako strategická součást společnosti

2. Nábor zaměstnanců a péče o ně – spokojený zaměstnanec = efektivnější zaměstnanec

3. Ukončování pracovních poměrů

4. Jak dobře prodat svoji práci? Jak se zviditelnit?

A jak to vypadá u vás ve firmě, cítíte se být dostatečně ocenini za Vaši práci?

 

Personální audit - cesta k efektivní firmě

Peter JaďuďPersonální audit jako jeden z nástrojů pro zvýšení efektivity práce. Tuto metodu nám představil Ing. Peter Jaďuď, který ve své praxi prošel řídícími funkcemi v oblasti bankovnictví, softwarové firmě, působil jako konzultant pro stategické řízení.

Postupně nám pan Jaďuď představil, jak personální audit funguje a co nám prozradí o fungování naší organizace. Jak vyhodnotit výsledky auditu a využít je k plánování či změnám. Jak rozpoznat motivaci zamstnanců a jak optimalizovat pracovní místa.

Tématicky jsme prošli tyto body:

1. Jak pomocí personální auditu zlepšit firemní strukturu?

2. Jaká je vlastně naše firemní kultura?

3. Proč je důležité mít přehled o firemních procesech?

4. Co auditem získáme a jak správně využít informace z auditu?

 

Personální marketing - uchazeči se o vás budou prát!

Personální marketingDalší workshop z cyklu o marketingu v HR. Nyní zaměřeno na uchazeče a zaměstnace. Lektorem pro tento workshop byl Jan Novák, marketingový poradce, se zkušeností jak v tuzemsku tak v zahraničí. Pan Novák těží ze své zkušenosti marketingového poradce v Saudské Arábii. Jeho zaměřením je budování komunikačních strategií a budování značek. Tentokrát jsme se společně zaměřili na tyto body:

1. Jak systematicky vybudovat dobré jméno společnosti na trhu práce

2. Jak dosáhnou na pozici zaměstnavatele první volby

3. Personální marketing v rámci životního cyklu zaměstnance

4. Pověděli jsme si o tajemství úspěšných firem – jak to dělají?