Personalista - termíny na září v Praze

Personalista - profesní kvalifikace

Kurzy profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací:

 • Komplexní programy připravené dle standardů profesní kvalifikace státem garantované Národní soustavy kvalifikací. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování a je připraven na složení zkoušky.
 • Absolvent programu bude komplexně připraven na danou profesi nebo obor díky praktickému tréninku v reálných situací z praxe konkrétního studijního oboru.

Rozsah výuky: 120 hodin


 

Stručná osnova programu:

 • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě (16 hodin výuky)
 • Využívání prostředků výpočetní techniky (16 hodin výuky)
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti (8 hodin výuky)
 • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě (8 hodin výuky)
 • Organizování vzdělávání zaměstnanců (16 hodin výuky)
 • Nábor a výběr zaměstnanců (16 hodin výuky)
 • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců (2 x 16 hodin výuky)
 • Organizování kolektivního vyjednávání (8 hodin výuky)

Zkouška profesní kvalifikace dle NSK:

 • Everesta, s.r.o. jako autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat ověřování a uznávání vzdělání formou zkoušky dle hodnotících standardů NSK. Úspěšní absolventi zkoušky obdrží certifikát o profesní kvalifikaci.
 • Přihlášku ke zkoušce naleznete ZDE.

Přihlašování na kurz personalista zajišťuje a na Vaše otázky odpovídá:

Lucie Lencová
lucie.lencova@everesta.cz
774 210 490
Rovněž se můžete hlásit přes e-shop, kde najdete i další informace.

Těšíme se na Vás!