Články

skills-3371153_1280.jpg

Jak mohou firmy vzdělávat zaměstnance a co mohou nabídnout školy

více

Jste stabilním zaměstnavatelem, máte technologie, vyškolené pracovníky a podporujete profesní rozvoj svých zaměstnanců? Už jste je zapojili do dalšího vzdělávání? Že je to ve vašem oboru složité? Napadlo vás, že můžete spolupracovat i se střední školou z okolí? Třeba pokud jste právě do vašich řad přijali motivovaného uchazeče, a potřebujete ho zaučit. Využijte nabídku školení nebo prostory a vybavení škol. Seznamte se s problematikou dalšího vzdělávání tak, jak ji řeší projekt KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211. Pod tímto názvem může veřejnost čerpat rady a tipy, školy praktické návody a firmy zase informace, jak realizovat další profesní vzdělávání pro dospělé.

europe-3220293_640.jpg

GDPR má nohy

více

Je problematika GDPR stále aktuální téma? Ano, je. Nyní to vypadá, že je ticho před bouří...

man-2140606_640.jpg

Efekty HR kampaní

více

Dozvěďte se více informací o efektivitě HR kampaní od profesionálů.

Nový přístup k rozvoji lidí - to je OR4G

více

Osobnostní rozvoj 4. generace je moderní, inovativní přístup, který intenzivní prací s jednotlivci a skupinami rozvíjí kritické myšlení, pomáhá zabránit stavům "Fixed mind". OR4G™ je metoda, jak přejít od uzavřeného myšlení k myšlení otevřenému, od klišé a frází k vlastnímu názoru, od stereotypů a předsudků k vlastnímu úsudku.

HR klub 2019

více

S blížícím se koncem roku představujeme nový směr, kterým se HR klub EVERESTA® od ledna 2019 vydá. Protože jej v Everestě vnímáme především jako platformu pro setkávání a sdílení zkušeností, rádi bychom jej nabídli opravdu všem. Klub proto od nového roku bude zdarma pro všechny, kterým srdce bije pro HR.

board-1097118_640.jpg

Jak zničit své sny v 5 jednoduchých krocích?

více

V rámci TEDTalk podnikatelka Bel Pesce hovořila o mýtech, které nás mohou potkat na cestě při uskutečňování našeho projektu nebo snu.