Základy ekonomického uvažování

Absolventi kurzu získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti ekonomického fungování domácností, firem a státu. Na kurzu budou objasněny typy ekonomik, faktory nabídky a poptávky, jejich vzájemná interakce, chování firem, propojenost v rámci finanční vztahů, vliv daní a role peněz. Dále budou představeny časté mýty ohledně podnikání, peněz, varianty racionálního rozhodování a limity, které sebou ekonomika nese. Na názorných příkladech budou objasněny ekonomické zákony. V souvislostech bude probrána finanční gramotnost. Výsledkem bude lepší orientace v pracovním životě a zejména v podnikatelském řízení.

VÍCE INFORMACÍ